Levens Compensatie Loterij

De Levens Compensatie Loterij kent maar één prijs, te weten de hoofdprijs van  de CO2-compensatie van het gehele leven van de winnaar. Een team van deskundigen stelt na de trekking de te verwachte CO2-uitstoot van de winnaar zo nauwkeurig mogelijk vast. Door middel van herstel van een nog nader te bepalen veengebied zal over een bepaalde tijd eenzelfde hoeveelheid CO2 opgeslagen worden. Veen maakt een belangrijk deel van de Nederlandse aardbodem uit en staat onder invloed van een veranderend klimaat onder grote druk; door herstel kun je er veel en ook langdurig CO2 opslaan!

Het leven van het veengebied en het leven van de winnaar worden zo aan elkaar verbonden. Hierdoor zal het veengebied met de daarin opgeslagen CO2 een beschermde status krijgen zolang als nodig is om het leven van de winnaar te compenseren.

Het doel van de Levens Compensatie Loterij is om in het licht van de klimaatcrisis de totale CO2-uitstoot van één mensenleven op prikkelende en visuele manier voor een breed publiek inzichtelijk te maken.

Wil je meer weten over het ontstaan van dit project en over de project partners? Kijk dan hier. Deelname aan de loterij is gratis.