Levens Compensatie Loterij

De Levens Compensatie Loterij kent maar één prijs:
de CO2-compensatie van het gehele leven van de winnaar.

De Levens Compensatie Loterij is een concept van beeldend kunstenaar Suzie van Staaveren dat zij samen met Cargo in Context en het VU/Amsterdam Sustainability Insitute ontwikkelt. Het project komt tot stand met steun van het Mondriaan Fonds en het Prins Bernard Cultuurfonds Noord-Holland.